Disclaimer

De Organizing Studio besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de inhoud van deze website. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie op de website onjuist of onvolledig is. De Organizing Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid, actualiteit en juistheid van de website.

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend, daarnaast sluit de Organizing Studio aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Het is niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website beschikbare informatie openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van de Organizing Studio. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De Organizing Studio behoudt zich het recht voor wijzigingen in de website zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang aan te brengen.

Op de website van de Organizing Studio wordt middels links verwezen naar externe websites van derden. Deze links worden met zorg geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. De Organizing Studio kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van de websites van derden, noch voor het functioneren van de betreffende websites.